โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2 ธ.ค.๕๙ นายสุพัฒน์ จิรัสคามิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข เป็นประธานในการจัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาการแห้ง และได้นำข้าราชการครูและนักเรียนร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ และเพลงราชาผู้ทรงธรรมเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำข้าราชการครูและนักเรียนพร้อมใจกันร่วมแปรอักษร เพื่อถวายความอาลัย ณ โรงเรียนแสนสุข

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 

  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์