โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

กิจกรรมประจำปีวัดบางเป้ง
คณะครูโรงเรียนร่วมงานประจำปีวัดบางเป้ง ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2560 เป็นประจำทุกปี โดยทางวัดได้มอบหมายงานเกี่ยวกับการบูชาหลวงพ่อกุหลาบ และองค์อื่น ให้ผู้มีจิตศรัทธามาแก้บนด้วยการแสดงละคร ซึ่งทางวัดได้คณะละครจากจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ วัดโสธรฯ
<< คลิกดูรูปภาพจาก facebook/saensuk.ac.th