โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

กิจกรรมค่ายยุวกาชาดโรงเรียนแสนสุข
โรงเรียนแสนสุขจัดกิจกรรมค่ายยุวกาชาด ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ให้กับยุวกาชาดระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

<< คลิกดูรูปภาพจาก facebook/saensuk.ac.th

ลิ้งค์น่าสนใจ