โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


กิจกรรมทัศนศึกษายุวกาชาดที่มาบเอื้อง 

วันที่ 6 มกราคม 2560 โรงเรียนแสนสขุได้จัดกิจกรรมพายุวกาชาดไปทัศนศึกษาที่ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

<< คลิกดูรูปภาพจาก facebook/saensuk.ac.th