โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 11-17 มกราคม 2560

เนื่องในสัปดาห์วันครู โรงเรียนแสนสุขได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อแสดงความรักและเมตตาที่มีต่อศิษย์

<< คลิกดูรูปภาพจาก facebook/saensuk.ac.th

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์