โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 11-17 มกราคม 2560

เนื่องในสัปดาห์วันครู โรงเรียนแสนสุขได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อแสดงความรักและเมตตาที่มีต่อศิษย์

<< คลิกดูรูปภาพจาก facebook/saensuk.ac.th