โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


วันเด็กแห่งชาติ2560

โครงการจิตอาสา ทำเพื่อน้อง ของนักเรียนชั้น ม5/5 ปั้นน้ำใจให้กับเด็กที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยการมอบอาหารและเครื่องใช้จำเป็น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้รู้จักการแบ่งปัน

<< คลิกดูรูปภาพจาก facebook/saensuk.ac.th