โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์


วันเด็กแห่งชาติ2560

โครงการจิตอาสา ทำเพื่อน้อง ของนักเรียนชั้น ม5/5 ปั้นน้ำใจให้กับเด็กที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยการมอบอาหารและเครื่องใช้จำเป็น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้รู้จักการแบ่งปัน

<< คลิกดูรูปภาพจาก facebook/saensuk.ac.th

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์