โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์


วันครูแห่งชาติ2560

16 มกราคม 2560 วันครูถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ที่ศิษย์ควรมุทิตตาจิตต่อครูทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือละสังขารไปแล้ว ปีนี้ สพม. 18 ชลบุรี เขต 1 จัดงานที่โรงเรียนชลกันยานุกูล ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์  เทียนไชย มาเป็นประธาน มีพิธีสงฆ์ ทำบุญให้กับคณาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ปฏิญาณตนเป็นครูดีแห่งแผ่นดิน มอบของรางวัลกับผู้อำนวยการโรงเรียน ครู โรงเรียนแสนสุขได้รางวัล ครูดี 3 รางวัล ได้แก่ ครูอาภากร กระจายกลาง ครูไรรา เนื่องดิถี ครูนลินญา  บุญเต็ม และท่านจับสลากมอบทองให้แก่ ครูพิสัณห์ ผลบุญ ถือว่าปีนี้บุคลากรโรงเรียนแสนสุขโชคดีในวันครู

<< คลิกดูรูปภาพจาก facebook/saensuk.ac.th

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์