โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


ร่วมพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100 วัน)

ผู้แทนโรงเรียนแสนสุข ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

<< คลิกดูรูปภาพจาก facebook/saensuk.ac.th