โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์


การติว O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.6

โรงเรียนแสนสุขจัดกิจกรรมการติว O-NET ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงความรู้จากหลายวิชามาให้ความรู้ก่อนสอบ o-net ปีการศึกษา 2559 

<< คลิกดูรูปภาพจาก facebook/saensuk.ac.th

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์