โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


การติว O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.6

โรงเรียนแสนสุขจัดกิจกรรมการติว O-NET ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงความรู้จากหลายวิชามาให้ความรู้ก่อนสอบ o-net ปีการศึกษา 2559 

<< คลิกดูรูปภาพจาก facebook/saensuk.ac.th