โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

ภาพนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

ยินดีกับลุกๆ ม.6 แสนสุข ุ ปีการศึกษา 2559
ทุกคน ที่กำลังจะจบการศึกษาศึกษา 

<< คลิกดูรูปภาพจาก facebook/saensuk.ac.th

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์