โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

ภาพนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

ยินดีกับลุกๆ ม.6 แสนสุข ุ ปีการศึกษา 2559
ทุกคน ที่กำลังจะจบการศึกษาศึกษา 

<< คลิกดูรูปภาพจาก facebook/saensuk.ac.th