โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

เนื่องด้วยวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียนแสนสุข ซึ่งในปีนี้ ทางโรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ได้เรียนเชิญ นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข มาเป็นประธาน และ นายเดช ธีรสุนทรกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนแสนสุข  นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข ทางโรงเรียนได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติจากสถาบันต่าง ๆ รองอารีย์ เลิศกิจเจริญผล อาชีวศึกษาชลบุรี  ในช่วงเช้าจัดพิธีทางสงฆ์ และพิธีประกาศเกียรติคุณ ครู/นักเรียน/มอบทุนการศึกษา ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนแสนสุข ช่วงบ่ายจัดแข่งขันกีฬาบอลเลย์บอล และ ฟุตบอลระหว่างทีมครูโรงเรียนแสนสุขกับทีมศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข

<< คลิกดูรูปภาพจาก facebook/saensuk.ac.th