โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 
 ผู้อำนวยการสุพัฒน์ จิรัสคามิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข เปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ณ อุทยานแห่งชาติ ปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนแสนสุข ได้จัดทำโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันทีี 16 -17 มีนาคม 2560 โดยมีนางณัฏฐกานต์ โกจันทึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข นายพงษ์ศักดิื์ ขอจงดี หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณะครูกลุ่มสาระวิทย์ ทุกท่านที่ไปร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นอย่างดี วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ ในการศึกษาธรรมชาติการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร ณ อุทยานแห้งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว กิจกรรม มีหลายอย่างตามที่หน่วยอนุรักษืจัดมาให้ เช่น เดินป่าศึกษาธรรมชาติรอบตัว ดูดาว การใช้ชีวิตในป่า ชมวงจรชีวิตผีเสื้อ เพราะอุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นแหล่งผีเสื้อที่มีจำนวนผีเสื้อมากที่สุด แห่งหนึ่งของประเทศไทย กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร

<< คลิกดูรูปภาพจาก facebook/saensuk.ac.th