โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดโครงการฝึกพูดภาษาอังกฤษ ตอนเช้า ( Morning Talk)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการฝึกพูดภาษาอังกฤษ หลังเข้าแถวเคารพธงชาติแล้ว ได้ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ จัดตัวแทนมาฝึกพูด เรื่องเกร็ดความรู้ต่าง ๆ หรือสื่อภาษาในชีวิตประจำวันก็ได้ นักเรียนของเรามีความสนใจต่อโครงการนี้ ซึ่งโอกาสต่อไปเราคงจะมีการพูดภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในประชาคมอาเซียน เช่น ภาษาเขมร ลาว เวียดนาม ฯ <<คลิกดูภาพกิจกรรม>>