โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายณรงค์ชัย  คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และคณะผู้บริหาร เป็นเปิดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรี ได้เยี่ยมชม พระทรายที่หลายหน่วยร่วมกันจัดทำขึ้นทุกปี โรงเรียนแสนสุขได้รับการชมเชยจากท่าน ปีนี้ทางโรงเรียนแสนสุข ได้รับรางวัลด้วยนะหายเหนื่อยเลย งานประเพณีนี้ชาวตำบลแสนสุข ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ เดิมเรียกว่า งานทำบุญวันไหล คือ การที่สมาชิกในชุมชนของหมู่บ้านต่าง ๆ ได้มาทำบุญร่วมกันเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทย แต่ในปัจจุบันการละเล่นและประเพณีดั้งเดิมบางอย่างเริ่มจะสูญหายไปเทศบาลเมืองแสนสุขจึงได้อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และการละเล่นพื้นบ้านอันดีงามไว้ให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ซึ่งในปีนี้ได้จัดงานในระหว่างวันที่ 16-17 เมษายน 2560 และโรงเรียนแสนสุขได้เข้าร่วมงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรีด้วย

<< คลิกดูรูปภาพจาก facebook/saensuk.ac.th