โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

วันนี้ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เป็นวันเริ่ม โครงการทำบุญ ตักบาตรทุกวันขึ้น ๘ ค่ำ และแรม ๘ ค่ำ โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นิมนค์พระสงฆ์จากวัดบางเป้งหรือวัดอื่น ๆ มารับข้าวสาร อาหารแห้ง ฟังธรรม รับพระ จากคณะครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ร่วมทั้งผู้ปกครองนักเรียนด้วย ได้รับบุญกุศลกันทั่วหน้า <<คลิกดูภาพที่นี่>>