โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

ชื่นชม "คนดี คนเก่ง แสนสุข"
    โรงเรียนแสนสุข ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมพล เข็มกำเหนิด ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชน บ้านเพชรบูรพา ศูนย์ประสานงานกลางแห่งชาติ จ.ชลบุรี ได้รับการยกย่องเป็น "ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2560" ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา แปดกรกฎ
      ศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข รหัสประจำตัว 4404 ปีการศึกษา 2528