โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

ชื่นชม "คนดี คนเก่ง แสนสุข"
    โรงเรียนแสนสุข ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมพล เข็มกำเหนิด ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชน บ้านเพชรบูรพา ศูนย์ประสานงานกลางแห่งชาติ จ.ชลบุรี ได้รับการยกย่องเป็น "ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2560" ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา แปดกรกฎ
      ศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข รหัสประจำตัว 4404 ปีการศึกษา 2528

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์