โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

วันที่ 7 ก.ค. 60 โรงเรียนแสนสุขจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่1/60โดยมีคุณสติล คุณปลื้ม เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์