โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

วันที่ 7 ก.ค. 60 โรงเรียนแสนสุขจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่1/60โดยมีคุณสติล คุณปลื้ม เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน