โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

8 สิงหาคม 2560 นายสุพัฒน์ จิรัสคามิน ผู้อำนวยโรงเรียนแสนสุข และรองผู้อำนวยการณัฏฐกานต์ โกจันทึก เป็นประธานเปิดงานครบรอบวันสถาปนาอาเซียนโรงเรียนแสนสุข ปีการศึกษา 2560  จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์