โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
8 สิงหาคม 2560 นายสุพัฒน์ จิรัสคามิน ผู้อำนวยโรงเรียนแสนสุข และรองผู้อำนวยการณัฏฐกานต์ โกจันทึก เป็นประธานเปิดงานครบรอบวันสถาปนาอาเซียนโรงเรียนแสนสุข ปีการศึกษา 2560  จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม