โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโยีจัดการประกวดพานไหว้ครูปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนใช้ความรู้จากการเรียนการงานอาชีพนำมาจัดพานประกวด ห้ามทำมาจากบ้านหรือให้ผู้อื่นทำ โดยให้เตรียมวัสดุมาทำกันจริง ๆ บรรยากาศเบื้องหลังสนุกมาก แต่เบื้องหน้าสวยงาม เหมาะสำหรับการบูชาครูเป็นอย่างยิ่ง <<คลิกดูภาพทั้งหมดที่นี่>>