โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
นายสุพัฒน์ จิรัสคามิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแสนสุข ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 
 คลิกชมวีดีโอ  
https://youtu.be/3iGYz-vOwsU