โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


นายสุพัฒน์ จิรัสคามิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข เป็นประธานมอบรางวัลนักเรียน งานสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 3 - 25 สิงหาคม 2559 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และงานห้องสมุด