โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 
โรงเรียนแสนสุข เข้าแข่งขันงานวิชาการ เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กทม.