โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 
เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรแสนสุขได้ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆตลอดจนความรู้ต่างๆในโครงการโรงเรียนสีขาว โดย กลุ่มกิจการนักเรียนโรงเรียนแสนสุข