โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 
เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรแสนสุขได้ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆตลอดจนความรู้ต่างๆในโครงการโรงเรียนสีขาว โดย กลุ่มกิจการนักเรียนโรงเรียนแสนสุข

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์