โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า ผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแสนสุข ขอเชิญร่วมงาน "กษิณาลัย ด้วยใจผูกพัน ปี 2560"
**วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
**เวลา 17.30-22.00น ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนแสนสุข

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์