โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 
 English Camp Seansuk School 2017
    10 ก.ย.2560 กิจกรรม  English Camp Seansuk School 2017
มีกิจกรรมดีๆพร้อมทั้งความรู้ภาษาอังกฤษมากมาย จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ วิทยากรจากบริษัท Media Kids อาทิเช่น 
-กิจกรรม song & split up game
-กิจกรรม Big group activitie
-กิจกรรม Line up game
และของรางวัลต่างๆมากมาย