โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

 
 งานแนะแนวได้นำนักเรียนโรงเรียนแสนสุขเข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ที่มีความประพฤติดี เรียนดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยสมาคมคนของแผ่นดินร่วมกับ กลุ่มสถานศึกษาเครือไทย-เทค ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2560

ลิ้งค์น่าสนใจ