โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

 
 งานแนะแนวได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ลิ้งค์น่าสนใจ