โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 
 งานแนะแนวได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย