โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตราบนิจนิรันดร์ 
ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนแสนสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18