โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 
นายสุพัฒน์ จิรัสคามินผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะด้านกีฬาในประเภทต่่างๆ ดังนี้ -รางวัลชนะเลิศบาสเกตบอล รุ่นอายุ 18 ปี กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดชลบุรี -รางวัลชนะเลิศฟุตซอลบ้านสวนคัพครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-23 ก.ค. 2560 รุ่นอายุ 13-15 ปี

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์