โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 
นายสุพัฒน์ จิรัสคามินผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น -การแสดงทางวิทยาศาสตร์ -จรวดขวดน้ำประเภทต่างๆ -ทักษะการพูดทางวิทยาศาสตร์ -การประกวดชุดรีไซเคิล -ตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ -การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์