โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 
นายสุพัฒน์ จิรัสคามินผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น -การแสดงทางวิทยาศาสตร์ -จรวดขวดน้ำประเภทต่างๆ -ทักษะการพูดทางวิทยาศาสตร์ -การประกวดชุดรีไซเคิล -ตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ -การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์