โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

 
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแสนสุข 6 ธ.ค. 60