โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแสนสุข 6 ธ.ค. 60