โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

เมื่อ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นายจำโนทย์ ปล้องอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขเป็นประธานพิธีไหว้ครู พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ในพฺิธีได้เชิญครูนันทา ผลบุญ เป็นคุณครูของ ดร.บุญเกิด กลมทุกสิ่ง สมัยเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏรบำรุง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นตัวอย่าง บรรยาศซาบซึ้งเมื่อครูกับศิษย์ได้พบกัน จากนั้น ผู้แทนนักเรียนนำกล่าวบูชาครู นักเรียนทุกระดับชั้นนำพานที่จัดอย่างสวยงาม มากราบบูชาครู ประธานเจิมหนังสือ เพื่อให้การศึกษาของนักเรียนประสบความสำเร็จ <<<คลิกดูภาพทั้งหมดที่นี่>>


 

 


วันนี้ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เป็นวันเริม โครงการทำบุญ ตักบาตรทุกวันขึ้น ๘ ค่ำ และแรม ๘ ค่ำ โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นิมนค์พระสงฆ์จากวัดบางเป้งหรือวัดอื่น ๆ มารับข้าวสาร อาหารแห้ง ฟังธรรม รับพระ จากคณะครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ร่วมทั้งผู้ปกครองนักเรียนด้วย ได้รับบุญกุศลกันทั่วหน้า <<คลิกดูภาพที่นี่>>