โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

อาคารซานโต หรือ อาคาร4 เป็นอาคารใหม่ล่าสุดของโรงเรียนแสนสุข ใครอยากเรียนศิลปะกับสุขศึกษายกมือขึ้น^^
ชั้น2 ห้องเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้น3 ห้องเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและยังเป็นห้องเกียรติยศของโรงเรียนอีกด้วย น่าเรียนไหมเด็กๆ