โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 
กิจกรรมดีๆจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มาแล้วจ้าาา***
วันพุธที่ 20 ธ.ค. 2560 ตั้งแต่ 9.00-15.30น พบกับกิจกรรม "อยากให้น้องลองบิน" ในโครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(Gistda) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จะมาให้ความรู้ภาคทฤษฎีและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการบังคับใช้ "โดรน" นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเข้ารับการฝึกอบรมในวันและเวลาดังกล่าว สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้น๊า บริเวณสนามฟุตบอลข้างอาคาร3 

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์