โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 
21 ธันวาคม 2560 ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์