โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 
21 ธันวาคม 2560 ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร