โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข แสดงความยินดีกับ นายเดโชชัย ดากระบุศย์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ได้รับเลือกเข้าทีมช้างชมพู ซึ่งติด 1 ใน 12 คน ของธนาคารออมสิน และเป็นตัวแทนโรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี และ ทีมบาสเกตบอล KOB Academy Chonburi ???????? นำทีมโดย นายชัยวุฒิ นาคสินธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม(สท.กบ) 
เพื่อเดินทางไปแข่งขันกับทีมเยาวชนทีมชาติสิงคโปร์
ที่ประเทศสิงคโปร์

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>