โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นายเดช  ธีรสุนทรกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>