โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 วันที่ 9 พศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข และรองรัฎฐกานต์ โกจันทึก ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนแสนสุขกับโรงเรียนศรีราชา

<<คลิกดูรูปที่นี่>>