โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 คุณสติล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแสนสุข 
แสดงความยินดี ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล ในโอกาสที่ท่านได้ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข

<<คลิกดูรูปที่นี่>>