โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 วันที่ 7 พศจิกายน 2561 คุณสติล คุณปลื้มประธานคณะกรรรมการสถานศึกษา และนายเดช  ธีรสุนทรกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข ร่วมงานเลี้ยงอำลาผู้อำนวยการสุพัฒน์ จิรัสคามิน และรองผู้อำนวยการณัฏฐกานต์ โกจันทึก โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความยินดี

<<คลิกดูรูปที่นี่>>