โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

วันนี้ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระภาษาไทยและห้องสมุดโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข จัดกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาเปิดพจนานุกรม ของทุกระดับชั้น ณ ห้องสมุดโรงเรียนชลกันยานุ กูล แสนสุข <<คลิกดูภาพที่นี่>>