โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 
 ด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงก่อตั้งลูกเสือไทย โดยในวันนี้จัดให้มีการถวายบังคมพระบรมรูปเป็นประจำทุกปี ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจิตต์ จรูญผล นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนแสนสุข น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือไทย เพื่อให้ลูกเสือได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี มีโอกาสระลึกถึงคำมั่นสัญญา (คำปฏิญาณ) รวมทั้งให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างผู้กำกับ รองผู้กำกับ ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนแสนสุขได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธขึ้น ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

<<คลิกดูรูปที่นี่>>