โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

 

ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข ได้กล่าวต้อนรับและร่วมแสดงความยินดิกับนายสุพรรณ์ จันทร์สมุทร์ (ครูบรรณารักษ์) และ นางสาวจีรภรณ์ เบิกนา (ครูแนะแนว) เนื่องในโอกาสที่สอบเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครู โรงเรียนแสนสุข

<<คลิกดูรูปที่นี่>>