โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 กิจกรรม ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "วันเพ็ญเดือน ๑๒ " ซึ่งทางเพจได้รับเกียรติจากท่าน ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข ขึ้นมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศและรางวัลอื่นๆ 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ นางสาวนริษา วัฒนะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖/๓
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงณัฐอัฐภิญญา วิโนทพรรษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
รางวัลรางชนะเลิศอันดับ ๒ นายภัทรชนน ขาวดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

<<คลิกดูรูปที่นี่>>