โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข  จัดการประชุมผู้ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจ้งนโยบายการทำงานของโรงเรียนแสนสุข และทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน โดยมีคณะทำงานทั้ง 4 ฝ่าย

<<คลิกดูรูปที่นี่>>