โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนดูแลสุขภาพช่องปาก และฟันให้ถูกวิธี โดยผู้เข้ารับการอบรมนั้นเป็นตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ <<คลิกดูภาพที่นี่>>
  

ลิ้งค์น่าสนใจ