โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมสรรพากรภาค ๕ ได้จัดโครงการอบรม "ครูภาษี สร้างชุมชนการเรียนรู้ สู่เยาวชน" โดยมีนโยบายสร้างจิตสำนึกที่ดี ต่อการเสียภาษีผ่านนักเรียนระดับมัธยม ทางโรงเรียนได้พิจารณา  ม.๖/๓ , ๖/๔ , ๖/๕ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องสมุดเพื่อชีวิต โรงเรียนชลกันยานุกุล แสนสุข<<คลิกดูภาพที่นี่>>
 

ลิ้งค์น่าสนใจ