โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


กิจกรรมทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561
 
<<view all saensuk_obecline>>