โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 8 ส.ค. 2556 รองกาญจนา แสงสารพันธ์ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีประวัติดีเด่น ได้รับเกียรติบัตร และอุปกรณ์กีฬา จากมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี ร่วมกับศูนย์คุณธรรม องค์กรมหาชน และมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดงาน วันรำลึกดร.สุข พุคยาภรณ์ 17 ก.ค.2556 เพื่อยกย่องเกียรติคุณของท่าน <<คลิกดูภาพที่นี่>>