โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง
<<view all saensuk_obecline>>